SEA HOTEL

מלון Sea Hotel הנבנה בימים אלה, יהיה עם השלמתו לאחד מבתי המלון היוקרתיים בארץ, ויצטיין בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברמה בינלאומית.

Sea Hotel מציע ללקוחותיו את האפשרות לרכוש יחידה מפוארת לשימוש אישי או להשכיר את הנכס באמצעות חברת הניהול של המלון, ולקבל תשואה על השקעתם.

פרטים באתר  Sea Hotel

נשמח אם תצרו איתנו קשר

טלפון: 6118* או 03-6776667 
דוא"ל: info@seahotel.co.il